Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Aog Next English Glossary

Aogemadaeca

1.
aogemadaecâ usmahicâ vîsâmadaeca.
(rasem pidîrem h'arasañdhem.
2.
ratem ô gêthî padîrem anâî h'aresañdehem pa margî.)
3.
shâtô-manå vahishtô-urvãnô.
(shât ã tan kê varzît ãni h'êshrvãn.
4.
zat gunast vânît bât gajasta gunâ mainyô i dâmãn u pur marg.
5.
kê âgârînît kâlabuta ôi anaoshirvãn.
6.
ôi anaosh rvãn râ bahisht bahar bat.
7.
u shumâicã ñdar nihãg zamãn ã râmashni âsânî padît avâzh rasât ku bêsh ôi anaosh rvãn hu guhârat bât.
8.
hamê añt hôsha bâma i sadîgar bãm cihârma sraoshi ashô gathî u rashn râst vae i vahe âstât ýazat i pêrôzgar mahiri frâh gaoiût fravash ashaoãni u avarê mainvãn kê h'êshkârî padîraîrvãni ôi anaoshi rvãn âet.
9.
u rvãni ôi anaosh rvãn râ h'ârîhâ u frâxihâ niw dilêrîhâ awar cinvat ful bê gudârañd.
10.
jâdañgô bât pa rvãni anaosh rvãn vahaman amêshâspañt.
11.
boãdê mânî i hôrmezda ameshâspeñdãn barât.)
12.
usehishtat vôhû manô haca gâtvô zaranyô keretô.
13-14.
(u êdum pa râmashni bêkunât cim añdar gêthî hartanê ke pa râmeshnatar but êstât cum oica âzâdîhâtar fraoxîhâtar mat êstât cum oica âzâdîhâtar fraoxîhâtar mat êstât.
15.
fravashi ashôãn orvãnyoi anaoshi rvãn anaoshîn h'areshnidahañt ezhãni maidyô zaramagâh kard êstêt,)
16.
h'arethanãm hê barêtnãm zaremaiêhe raokhanahe.
(âvînî maîn shîrîn ñgavînîn.)
17.
ýatha vâ erezatô paiti ýatha vâ zaranyô paiti ýatha vâ kâcît gaoninãm.
(vahman ameshâspeñt vastarg zaryã pêshît taxta zarîn o rvãn anaosh rvãn dahât.
18.
u hâreman dêwãn matvã bât kardan.)
19.
pasca para iristîm daêva drvañtô duzhdånghô baodhem avatha fratereseñti ýatha maishi vaherkavaiti veherkât haca frateresaiti.
(cum mêshi guragã h'êshît ke ezh bôi oi anaosh rvãn frâzh tarsañt.
20.
cê har ã zât u har ãni zâet iñ kâr bê âwâyat kardan cuñ iñ vêhêsht bahar kardan iñ zamãni mat êstât râ ezh iñ i xãn franaft vêhêsht baharu u garôthamãn pâdâshni bât.
21.
ci jâe pêdâ hôrmezda zarathushtra guft hamãni tan xusrubî ham rvãn hupânâî.
22.
ki êdar tan xusrubî u ãnô rvãn hupânâî ñdar varomñdiê pa ash dâreshn.
23.
êmâ dît xshnâxt h'êsh uxustuâr hôrmezda shnâinîdâr but u âhareman tharvinîdâr.
24.
u har ke awâ ôi sar kâr bût ezh ôi pa âzâdî but ka sûdê ayå rãmishni but ainâzîânê dush h'âriê azasnê but.)
25.
âat mãm tanvô ithyejanghuhaiti mania manangha humatem.
(êdum men râ tani sêzamañt manishn humat.)
26.
âat mãm tanvô ithyejanguhaiti hizvã mruidi hûxtem.
(êdum men râ tani sêzamañt pa hizvã hûxt.)
27.
âat mãm tanvô ithyejanguhaiti zastaêibya varêzaê rathwim hvareshtem shyaothnem.
(êdum men râ tani sêzamañt hardu dast varz ãni frârum kunishni.)
28.
mâ mãm tanvô ithyejanguhaiti angrâi vauru fraspaîôish ýim xrvañtem âisivañtem ýim daiwîm afrakeresvat tem frâkereñtat angrô manyush pôuru mahrkô bûnem anghêush tem ahe ýat erekhatô daozhanghâhe.
(ma men râ tani sêzumañt gudîrashnî o ãni ganâ var awaganaêi sahmgni abimgin reshgintârî kî êdum duzh dast frâzh shâyat gereftan ke pa frêftârî frâzh xarnît ganâ mainyô añdar bun axãn nitem aragdin dôzhax.
29.
jâe pêdâ hôrmezda zarathushtra gufta,
30.
ku men dât spitama zarathushtra mâh u h'ureshêt âtash suhuri saojâ u sag u vae u gaospeñt pañjâêna bê ezh harvestîn mehe dât marda ashô ke ezh men bê padîrafta râst ashahî stâishni iñdar vehedîn.
31.
bê cim cêh âdâreñdyã dush parg dêwãn dât ke nêchîneñd ezh barehe.
32.
u ezh dâsha bê framôsheñd margî.
33.
ñdesheñd ezh zamãn kardârî u vadîrânî tan.
34.
bê ham vâr viâvãn heñd pa râhiz.
35.
u vadãg dâreñd awar ârzûi varun.
36.
u h'âsta afriâdishni xîn padmôzheñda râhishteh.
37.
u tharamaneshni mast êstêt pa jvãnî.
38.
bê pur pashêmãn beñd pa rôzh gâr farzã.
39.
ci agar gôet hê ku pa haft keshwar zamîn tanê bê awâyat murdan har kas ñdêshîdan âwâyat ku ma agar ã tan men hôm.
40.
ka êdun âgâh hêt pa ãn h'êsh xarat u ku hôshmeñd vioca dât êstêt hôshmeñd oca bût êstet ô har kas bê rasêt astivehât nihã raweshni freftâr.)
41.
ameshit parô avangnghei señtem mashyâkånghô.
(cuñ pa ka ã râtôisha h'âheñt mardum kasheñd.
42.
pa ýak pêhan râh du pêhan râ tôsha h'âheñt.
43.
ka du pêhan râh sêpehan râh tôsha h'âheñd.
44.
ka dah shawa râh pãzdah shawa râh tôsha h'âheñt.
45.
menêt ku zuãd raseñd o dôstãni vehe âfrâgãn ham padarãn barâdarânica.
46.
cuñ ku pa ã rah taosh nê h'âhêt mardum kezh fraftan cârah nêst.
47.
ýak barezishni frâzh shahôt ã dasca hamê hamê raweshnîn.
48.
cum aoshangha aoshangha khaiãstem isaiti tanva cum uruna cum frazãma cum vâ gaethâhvô mahrka cum.
(harameñd o ôi hôrmeñd tan anahastî h'âheshni o tan anahahî h'âheshni o tan ku tan nê bât cum o rvã ku rvã darãñd bât cum o frazañd cum o gehãm nãn margî ku gôspeñd nê awsihât ka êdum gâh hêt pa ãn i h'êsh xarat ku hôrmeñd.)
49.
anamarzhdakô zî asti havâi marzhdâi. anâmôrzît hast kê nê ãnî h'êsh ruã ãmurzat nê awaxshâet c hêci kas avarãni awaxshinîdan nê tvãnît.
50.
hamôîn vâ vyâvã heñt ke ne pa gêthî dînî raweñt ne hastã sûdineñt ne bûdã ayâdinêñt. anâmôrzît hast kê nê ãnî h'êsh ruã ãmurzat nê awaxshâet c hêci kas avarãni awaxshinîdan nê tvãnît.)
51.
oim tat vâji tat avarê âjasâitê spitama zarathushtra avêva vâ xashapa.
(ýak rôz rasêt spitama zarathushtra ayå ýak shaw ka frâj vat rama xêlat ayå frâzh rama vat helet avå frâzh jãnãn âruzutan.
52.
nê ã ashahî ke ezh hastãn mahêst pahlum nikatum ezh marda judâ bahaôt.)
53.
aîare âmithnâite juye tanushfrayaeire ayã bayaiti hubadhrô hu paitianatô adha apar hê aiã duzh âthrem.
(hama añdar rôz jiãd tan mênit ku i e hamâ jdar rôz awar shâyêt madan ku fradâ ã dar rôz bom hû bahar u tuãgar u padîraft ku xudhâeãn xûb dâstî êstat.
54.
ham añdar rôzh ezh awar h'âheñd dush h'ârî ku ezh dar awâzh gîreñt sr bê burêã h'âsta awâzh o shâigãn naheñd hamãdar rôzhiziãdatan u vae h'arêt vâieku ka pa thuhi vazêt i âsmãn.
55.
pa awar aweshni o iñ gudargmeñd zemî.)
56.
dush dâtâiå fraeshta drvañtô
(ezh dush âgâhî i dushâgâhî frêhesht mardum drvañd u dush âgâhãn ke mardheñd ãdânuã ke cimîreñd ezh nuã frâzh.)
57.
âat mraot ahurô mazdå frâkereshtô astû vîdhaitush zirazhå apara ayô.
(guftish hôrmazda ku frâzh xarenît êstet astivihât o âgârî i hôrmdãn ku hôshmañdãn ôi bê vînêñd êdum bê taraseñd ku gêthîhâ awâ drûzh kushdan nê tvãn u bê raweshn êdum cuñ o pêsh gôê.)
58.
ahamat haca naecish buãjayât aoshanguhatãm mashyânãm.
(kê nê ezh ôi kas bozhêt ezh hôshmeñdãn mardumãn hât bê nê bôxt ãdâ nuãnê ica dozhet ezh nuã frâzh.)
59.
nôit aêthrapatyô nôit danghupatyô nôit sãsêuishtâi nôit asêushtâi.
(nêrzhat môwadãn môwat u nê dêh dahêwat shâhã shâh u pa sût sût h'âstâr u kê nê h'âstâr.)
60.
nôit usiãstacô naêdha nîshiãn.
(nê kê pa ualî u alvazat ka pa thihî âsmãn añdar shshahôt tuã dahôsh kê cuñ êãdaozh h'arehe kârî dâstash ezh asti vihât buxtan nê tuãnut.
61.
nê nê kê pa naonî frôt vazêt ku azere zamî nihã bahôt cuñ afryâsyâ i tur kê azêr zamî âhinasâxt mãn kard hazâr vîr bâlâi pa stûn sat.
62.
ãdr ã mãn pa star u mâh xurshêt kardârî râinît ke rôshnî kuneñt.
63.
ãdar ã mãn pa kâm awâyasti i h'ash ce ziñdagã nikitem zîst.
64-65.
cuñ aozh jâdûsârî dâsht ezh astivihât baoxatan nê tuã bût.)
66.
naêdha frakinem anghå zemô ýat painayå skarneayå dûrapârayå.
(nê kê pa frâzh xanishnî frâzh xanêt iñ zemî pahanâ u gird u dûr u gudarg cuñ dahâk.
67.
ezh hôshatar awar dushastar awar dushastar raft u axôshî h'âst vash nê vñdat.
68.
kê cuñ êãd aozhtuã kardârî dâsht ezh astivihât buxtan nê tuã but.)
69.
ainghêush frashocarethrå.
(ã êãd frashogarkardâr saoshyôsh cê ã dâ saoshyôsh nê rasêt u kas ezh astavihât buxtan nê shâyat.
70.
har kas bê rasêt astivihât nihã raweshni frêftâr.
71.
kê druj u pâr nê stânêt guharîkâr nê kunêt.
72-73.
anazdihâ frâzh vasînêt mardum u ñ h'arahe mañt ã râh âwâyat raftan u hargez nê raftan.
74.
u ã thish âwâyat dîdan hargêz nê dît.
75-76.
guft u patakâr awâ kas ki frêftan viâvã kardan nê tuã.)
77.
pairithwô bavaiti pañtå tem iñ dânush apayaiti jafra fra bun taciãtish hå dît aêvô apairithwô ýô vayôsh anamarzhdikahe.
(vadaragmañdî bahôt râh ka bê tuñ shudan ka rôt paet u zufru frâzh bina xajâ kê bût kada bulañd u ã zemagudarg kê vai anâmurzît.)
78.
pairithwô bavaiti pañtå ýim âzhish pâiti gâustavå aspanghâdhô vîranghâdhô vîrja anamarzhdikô hå kit aêvô apairithwô ýô vayaosh v anamarzhdikahe.
(vadargmañdî nahôt râh ka bê tuã shudan ka azh pâeti gå jaha u aspahupâr u mardu hupâr u vîrzadâr u marzît u ã ýak vadarg kê vae anâmurzît.)
79.
parithwô bavaiti pañtå ýim arasha pâiti axshaenô anamarzdikô hå dit aêvô apairithwô ýô vayaosh anamarzhdikahe vadargmñdî.
(bahot râh ka bê tuã shudan ka xarsh pâet ashiegun i spêt hôei vîr zadâr anâmurzît ã ýak avadarg kê vae anâmurzît.)
80.
pairithwô bavaiti pañtå ýim mashyô gadhô paiti aêvajanghana marzhdikô hå dit aêvô apairithwô ýô vayaosh anamarzhdikahe.
(vadargmañdî bahôt râh ka bê tuã shudan u ka bê tuã shudan ka mardu pâet gadi ê zhadât jadâr kê râh pa tanê dâret k kashica ziãda nê hêlêt ã ýak avadarg kê vae anâmurzît.)
81.
pairithhô bavaiti pañtå ýim haenayå caxruvaithyå vyâzdayå dit ievô apairithwô ýô vayaosh anamarzdakahe.
(vadargañdî bahôt râh ka tuã shudan ka haiûn pâet caharåmãd i val grift draosh barêt pareshkardan mardumã or ã ýak agudarg nê vae anâmurzît.)
[âat mraot ahurô mazdå, dushxratûm apairi gaêthãm athrâvayat gâthãm.]
82.
uta drvå gaomasti uita drvå aspem isti uta drvå maeshinem ýavanghem aiste.
(êdum ãn drvañt gâh vaã dit êdum ãn drvañd aspa vaãdêt u êdum ãni meshî rama vañdêt nê vaãdêt mardum drvañdi sâstâr ramai ashahî.
83.
ramai ashahî h'âhêt zarathushtra nra hêt nâirîk hêt cuñ ramai ashahî pur baojishn hast zarathushtra.)
84.
pãsnush gavô pãsnish aspa pãsnush erezatem zaranim pãsnush nara ciriô taxma.
(xâk bahôt gâu xâk bahôt aspa xâk bahôt sîm zara xâk bahôt mard i thagî kârî jârî u o xâkî gumêzêt hamâ iñ tan mardumãn nê ã ýak o xâk mard añdar gêthî ashahî stâiñt ayå ashoãn thish bahêt.
85.
ci agar kas margî râ câr dâsht hêt ayå câr shâyasht hêt kardan fradum ezh gêthî gayômard i gar shâh bût.
86.
kê se hazâr sâl iñ gêhã amarg azarmãn u ashôyashna apôyashni u apatyâra frâj dâsht.
87.
oi carâ ka haosh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh duxshidan nê shâyast.
88.
ayå hoshiñg bût pêsh dât
89.
ke ezh hamâ vashûdagãn âhâreman se du bê avazat.
90.
oi cirâ ka hôsh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh koxshîdan nê shâyast.
91.
ayå tahmûraf but zînawãd i vîvanghãnãm.
92.
ke dêw dêwã tam ganâ mainyô pa bâr dâsht hapt niwê diwîrî ezh oi bê âwark.
93.
oi carâ ka hôsh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh koxshîdan nê shâyast.
94-95.
ayå jim but shêdi huramai vîvanghânãn kê shêdî rôshnî but huramai but ku ramai mardumãn gôspeñdãn u drust dâst kê shashsat shãzdahi sâl mshakash mâh sêzdahi rôz iñ gêhã amarg azarmãn dâsht u âz nyâz ezh dãm hôrmazda awâzh dâsht.
96.
oi carâ ka hôsh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh koxshidan nê shâyast.
97.
ayå dahâk but u vatar dîn ku êu rôz nîm kam ku hazâr sâl iñ gêhã pa dush h'udhâî frâzh dâsht.
98.
u vas jâduî bazagarî añdar gêhã pêdâi âward.
99.
ka hôsh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh kôxshîdan nê shâyast.
100.
ayå fredûn but âthwyânãn,
101.
ke ezh dahâk êduã garãn gunâh tem azt bast mâzñûdar dêw âward bast u vasã nîrañg añdar gêhã opedâî âward.
102.
ôi carâ ka hôsh frâzh mat tan bê dât u awâ hôsh h'êsh kohshidan nê shâyast.
103.
nuã spâs dâr hôm ezh hvhvma h'atâe hôrmezda h'adhâi.
104.
pa spâsdârî ã gârem kem storem râ mat jat bâr nê shahôt baxt âmat spzxan nê shâyat.
105.
oi anaosh rvãn râ vêhêsht bahar bât.
106-107.
dahmãn kê oiñ myazdâmat hêt ezh iñ myazda bahar giraft hêt har gâmêrâ hazâr dvst vêhêsht rôshan garôthmãn hamâ h'ârî padîra âet pa frâzh âmatn kereba bê awazâeat.
108.
u awâzh shudan ezh gunâh bên bêshyât.
109.
sar frãn ashahî nêkî awazâyât.
110.
rvãn garôthmânî bât.
111.
ashôem.)
atha jamyât ýatha âfrînâmi, humatanãm.


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Aog Next English Glossary