Setayashes of the 30 days of the month

See also Setāyashes, edited and translated by Ervad Jal Panthaky (2023).

1 Setayash-i ruz-i Ohrmazd (Antia 243)

aôrmizd shenânyîdhâre.

ãni asur ãni asur raôshene ãni raôshen girôtmãn hem aêsha sôt gâh h'adhât aj hemaêsha ka hemaêsha h'âre padhish hush aôui gaêtêyãn raseshnî u ãnij râst râh cînvat purl ki ashaôãn bi perâxnît nuh nîza druhnâ ki dîreñde se nây aôui drvañdãn jîn istera tîj bêt aôui dôzax ufteñd u ashaôãn rubãn vedarghâ perâx râh u âsãnihâ aôi ãni pashaômah'ãn rasîdhen tubãn shenâsim u ýazem h'âware dâdhâr aôrmizd u ameshâspañdãn hemâ ýazdãn h'âhem kum arzãnî nyañd rubãn añdar ãni pashôm ah'un hêmâ zimãn aormizd u ameshâspeñdãn hem na kajît aôi axun vârum ki hemê zîvañda duruhnâ h'âstar patôkbim pe h'ushnût tâ ãn râ hanyêden padhish aô ãn râh anyêden padhish aô ãn pashaôm axun henâ h'âre gurôtmãn meden shâyet perej mãn harvisej h'âre u nyaki dãnim aj tu jûn mã harvisp nyaki aj tu añdar zmãn pe ãn vîsh nyake sût u h'aruh u h'âre arzãnî kunât.

2 Setayash-i ruz-i Vohuman (Antia 244)

vahmen shnâsîdhâre

stâyem azbâyem dâdhâre parmizd râyômañd h'aruhmañt u ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri aôrmizd kirfagar nyki dâdhâr kish frâj berehnît h'udhâ tu vahman mainôi âxshti u vah meneshne u aêrê aj hyâre dãmãn aôrmazd añdar varezishne vahdîn adâtihâ na tapâhyâ age dãm genâh mainô ush bûdhen na tubãn sûdhaômañdê pe awzûnî bît u burtiga nihãni u akaênê u axeshmi frârûn kãmagi ut gaêthî ast ãn gaôspeñd pur sardai hudaha ki har kas ush zîvishni dâreshna u ãnij h'êw frâj vistard visâjê awt pêshêt ki âwâdãn padhish gash heñd u pa ãn ij ki awâj dârêt saemâ u garmâ u ut hem har sas ki tu vahmen pi vârôm gâh gêrêt u agij dubârît aj vârum haêshem dubârît u âzu varen dubârît u harvispij ãni daêvãn kãma kunishni u varzishni padhish ashaobît ki tu vahmen h'îshînît mainôi âsn h'arad u gaôshô srût h'arat pe ten mâhmãn tar ki adâdhihâ na mãnêt ãni arlvañt asp tâ ãn hu perâyat gâw pur sardha aj ayârêi dãmãn aôrmizd hush ku ka perârûnîhâ añdar varzishn dârå adâtihâ na tiwâhênâ age.

3 Setayash-i ruz-i Ardwahish (Antia 244)

stâyem u azbâyem dâdhâr aôrmizd rayômañd h'aruhumañd ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri aôrmizd mainôi awzûnê h'adhâi mainôyãn u gaêtyãn mihist kish frâj berehnît tu irdîvihist mainôi ashâi h'aru hi raôsheni baêshanishne kit gaêthî hast âtashi surh'e saôjây awâyeshnê aôi har dãm u dahishni aôrmizd añdar în gaihãn aôj raôsheni har gaêthyãn ajish râ aôrmizd h'adhâi perâxihâ añdar har jish perâj dât suruxu saojâ âtashi raôsheni hujihr vaênishne târêke spaôjãn ji jîn târêkê shaw aj pêshê h'arshêt shekuft dâshten apaêdhâ bît âyañd aj pîshê tu irdîgvihisht târêke varezishnî hyârê har kish pe sît h'âstâri aôi har kâr u dâdhistãn baêzazinaêdhâr hâ har dard u baêsheshn na tashâ kut âw añdar na avâyt pe ãni h'êt naêrôy u garmi tâwâ gellu vus gaona señg u gvhar pe tu rubây bît daêni aôrmizd pi tu rubây bît ãni ki kulluhu señg gvharu ayuxshust âyêna kânyât avañ ku ast gãnavar aj tu jidhây apedhîxãne câra nîst im ãn sâxten âvâyet im ãni h'arten pi bi gvârtin awdij hâ în hemâ awzâr aôrmizd hast cûn raôsheni tu aôrmizdât stâyêdhâr hem aôrmizd spâsdârhem aj aôrmizd hemê kaãni tu raôshne vaênem.

4 Setayash-i ruz-i Shahrewar (Antia 245)

stâyem azbâyem dâdhâre aôrmizd rayômañd h'aruhmañd u ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vah awzûni h'adhâi h'âvar nyka dâdhâr kash frâj berehnît tu shahrîvir mainôi h'âsta saot vah zîvishni kut gaêthaê ast ayaoxshust bahri rubãni aôi ashaôãn dihît ku h'êshten vahãn u arzãnêãn pedhesh bahravar kunañd agesh gereft kãmi aôrmizd ameshâspeñdãn h'ushnût ãn awâj hast husrube pe gaêthî u ashâye mainô um kãma kum perârûne u awêzâyashne bît dîr ptâ h'âsta ãn zarîn u ãnij sêmîn awârê h'âsta spurê bi rasît pi vahzûne har vahãn arzãnêyãn aj man jâvêdhãn ãn arjômañt zar u sem dâreshni h'adhâyãn ka gaêthî padhesh varezañd ãniji taêj awar kâr âhin kish padhash varezañd u zamîn pedhish zinañd dushman padhish harvispi jgvhar ayaoxshust aôi kâr dâreyât zar u sem hujihr vaênishne pe shahr awâyeshnê perâxnêdhâr ki ka awzâyeshnê ku kish ast hush kâru dâdhistãn pe dast vah ravêt ki pe perârûni tuxshishnê pe vîsh aô h'êsh kirdan ãni ajish husahnît spâsdâr hem aj tu shaharewer mainôi h'âsta ji sôt u h'aruhu h'âre u rubây parmãni u âfrîgãni añdar shahr aoi vîsh ki pe h'âsta tubãn gartar pe aj h'arat hêm u hunar u har jish aô vîsh h'âsta tar u guftâr tar kãma rubâ tar bît.

5 Setayash-i ruz-i Spandarmad (Antia 246)

stâyem azbâyem dâdhâri aôrmizd rayômañd h'aruhumeñd u ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâre aôrmizd mainôi vahi awzûnî h'adhâi h'âwari kirfa gare nyake dâdhâre biñdigãn pinâh kash perâj berehnît tu speñtamat mainôi awzûnî beñda meneshne kit gaêthî ast zemêni hudaha pur bar pur hayârômañd harvisp gaêthêãn ashaô u durvañd awar mãnad pe beñda meneshne bui barâ u ãn bâr ut na garãn awar ãn buliñdtaôm kôh ãniji zâyômañdtôm dâr u ãniji raodhãn awar tejishn dereyâij pur ast âwi vus sarda vât tan dãm ast ku spenâhmainô u ku ganâh mainô dãm heñt u shhãn awar tu perâj rubeshni ãnij vuhârãn ârâyeshni bãmê u vâstaru urvar vus gaôna u vusrañ ãnij vuzurg u sûdhaômañd jaôrdâybarômañd deraxt pur aj deheshn u dâreshn hirvisp dãmãn avar tu frâj ravañd am myãn umãn aêdhûn awd aj im tu arjãmeñd kunyât u awâj dârêt aj mardumãn sarmâ garmâ u ãnij vat mardãm pa duze aprêe dubâreñd u duzdãn u h'arafstarãn vus gaôna purbaherj hañd gaêthîãn aj ãni tu hyâre u pur h'âre hâ aj ãni awzûnî pâk bahrãn ut aôrmizd awar ferâj berehnît pa gãmai aôrmazd ku hemaêshâ awar tu varezishn bât pe frârãni ãn frâj tejishn âwi raôdãn u axãnêãn kutêãn pe perâyâti ãnij vahãn u arzãnêãn u âdhurãn u âtashãn u gînvarãn xãna u mãn dîr patâyêshnê aj frârûne kirden ãni vahãn hudînãn hurubãn ãn h'ut nãmdaôdha hemaêsha rubây u ârâyêshnê u dîr patâ ãnij vus rema u vus awzâr gaôspeñd peñj âyêna u awârij dãm aôrmizd {hvhvma} u ãnij frâj raôyeshn vâstar jaôrdâ u deraxt pe vuse aô hyare în dãm vah dihishni aôrmizd pi tu awzûnî bît în hemâ im gfut.

6 Setayash-i ruz-i Hordad (Antia 248)

stâyem azbâyem dâdhâr aôrmizd râyômañd h'aruhmañd u ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vahi awzûnî mainôãn u gaêthîãn mihist kash frâj berehnît tu h'urdât kit gaêtî ast âwi tijâi pâk ýaôzhdâthri aj har rîmane u dush keredhâre kush daêv u patyâra burdin na tubãn ki aj vus biñdi âw añdar hapt keshvar ku pe har keshvar spurê arjumañd u gãn dâshtâr âw ku hîj gãnamañdãn ash jut î vaênâ pedhutin na tubãn cûn aôrmizd pe tu h'urdât avar nigarît ku aêj gãnamañdãn kârej pâdhyâwe aj tu jut na shâyet bûdhen agesh vus frâj dât awar în baôm ush ýaôzhdâthrnît aj har raêmane tu zinâ u tan pâki hâ upa âwâdhãn speñtamat tu âwâdhãnômañd amurdât gaêthî daxsha pe tu vaxshaênâ urvar tuij râ âwâdhãni xãnyât u añdar gîhãn har ku tu hâ âwâdhãni aônô âwi raoshen tijâ aôrmizdât aredvîsûri hutin raôshen baômî ji în daên u dãm aôrmizd pi tu rubâ tar hemaêsha awzâyeshnî bât îni tu fraste u pe kãm awzûnege aj aômazd u mãn beñda u spâs aj aômizd avar amâ ki dãmi aômizd hem kumãn arzãnêt bahravare aj tu h'urdât hudaha.

7 Setayash-i ruz-i Amurdad (Antia 248)

stâyem azbâyem dâdhâr aôrmizd râyômañd h'aruhmeñd u ameshâspeñdãn spâsdhâr hem aj dâdhâri vahi awzûnî mainôãn u gaêthîãn mihest kish frâj birinît tu amurdât kat gaêthî ast urvar h'âwarîr vus tuxma u vus h'ârem vus gaôna vashkaôpa dâreshn u parvarshe gaêthî umaêt har dãmãn zîñhâr u naêrôy dâdhâr aô dãnishnômeñdãn ku shãn ush dâreshn ushãn padhish patâyeshnê tãn im ãni vuhârãn bari aêsm ãni kim astãn bar am ãnij aj ãni hâmîn u pâyezê bar vus âyêna kôh pur sût u vus nyake ki im añgat u im dervîsh ush zîvishn u dâreshni har dãm u diheshn gaêthî ash bahravar aj awzûnege âfrîn ut aj aôrmizd avar hemaêsha ýizishnshê stâyeshnê dâdhâr aôrmizd ki ãn tu hyâre aô stâyeshni vanayât u pe perârûne dârayât în tu amurdât gaêthî daxsha kush kas vinâh tawâhi padhish na kunît aj aôrmizd dãma aônô ku aj pereârênî añbâr kunêt aô rubãn h'îsh añdar în gîhãn bi dihêt agesh mainôij râdhe aôish hayâr bît avañd ka pirâxihâ pe idhîxe bait añbâr kunît pe tin añgtin añgadhe bi ôi dêrvêshãn dihît agesh arzãnêyît rubãn h'îsh pe mihr aôãni pishôm axun har du bahr pe tu shâyêt h'ushnêt am husrube u im ashâye aj ãni tu bahr pe perârûne varzishne aj frârûne ash vahãn u arzãnayãn bahravar aô kunît agesh kereden kãm aôrmizd ash kirdhen kãm ameshâspeñdãn ush h'âstîn râhî h'êsh raôsheni añdar gurôtmãn hemâ h'âre.

8 Setayash-i ruz-i Day-pa-Adar (Antia 250)

stâyem azbâyem dâdhâr aôrmizd vah awzûnî burzem pe hemâ raôz u shav burtnishvar hem aj h'âwari dâdhâr aôrmizd pe aj kirdhen man kash man aj jirai mardumãn berehanît ush vaênâ u gaôyâ u rubâ dât arzãnê kerd hem pe ten durusti ku stâym raôz shav aôi tu dâdhâr u nãm barem spâsdhâr hem aj tu dâdhâr vahe awzûne ka kirdhâri tu vaênem âsmãn awd kard u zemêni hudaha u stur hucihr u mâh bâmî h'arshêt raôshen râebây râh u âwi tijâ u har gãnavarãn zîvêshn hush âtash surx saôjâ vuzurg havâre gaêthîãn hush urvar h'âwarîr vus gaôna tar u zarîntar harigaêthîãn hsh dâreshn u zêveshn u h'aruh u h'âre u h'âsta u pâdhashâhe awârêij nyake tå dât heñd ka kunîk vaênem u nâirêk hutan u hucihr u vîsâ u pâtâyeshne ka pus vaênem âsnêdha u hudaên u hurubãn guftar hañjamanê ki hemaêshanãmigãnai h'îsh vaênem vah frârûne stâyem tu dâdhâr aknâra naêraôy jâvêdhãn zemãn awaxshâ pe man aô meneshn sâlârãn u pâdhashâhãn dât pe man nyake u âsãni kirdan har nyake um h'îsh râ aj tu kãma frârûne hâ añdar awzûnî u dîr pâtâ ast nyake aj tu hum nîst penâh um avastãm u umît bi aôi h'âre tu.

9 Setayash-i ruz-i Adar (Antia 251)

stâyem azbâym dâdhâr aôrmizd râyômañdi h'aruhumañd ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vahi awzûnî kat frâj berehnît u dâdht âdhur h'aruhu âdhur gushâsp u âdhur burzîn mihr pi pãnige u pâspãne aêrãn dihãn âdhur h'aruhu pur h'aruhu vus varji dât âyapt bi âdhir pe har zemãn aô hayâre u awâde avârê âdhurãn âtashãn pi zeken har aêvôgat druj aôi aôrmizd dãmãn patyâra âdhur gushasp taêji tegî arathaêshtâri paêraôzgari pe bi zaden nihuftan anaêdhan har aêvôgat patyâra padhish ãni awd pîraôzi aô vahãn u awârê dãmi aôrmizd mihri arjômiñd druj zidhâr daên vaênâr târ rubâynîdhâr avâj dâshtâr ku aj spenâh mainô dãm aj awzûnî bi gîhãn h'aruhu zaôr aôshãn aj aôrmizd parmãn aôish gaomîxt îstît ushãn stâyem imâij ki aôrmizdât hêm ku tâ hemaê hemaê rubeshne hemaêsha sôz u pur vaxsh u tigî u hmâvñd u jîru pîraôzgar bêñ pi bi zadan u anaêdhen awsehnîdhan u gnâhmainô dãm.

10 Setayash-i ruz-i Aban (Antia 251)

stâyem azbâyem awaxshâyômañdi amurzdâr dâdhâr aôrmizd mainôãn gaêthîãn mihist stâyeshn aô tu u spâs tu dârem kat perâj berehnît âwãn h'aruhu ardvîsûri hunist bãmî hujihri raôshen h'areuhmañd varzishnômañk {?} âwâdhaômañd ýaôzhdâthri awzûnî peãni aôrmizd kãma kut. amej nerãn u mâdhigãn drustu pâk dâr kash h'ûn raêmane gaômaêxtît kush parziñd zâyeshne ajish baêt kigushnômiñdãni tu hucirtar u bãmîtar u dât huperâxtãm hâ pi jâvke hicihre bere h'aruhumañn ut aôrmizd arzãnêyînît hâ pe aê avañd h'aruhu birihu hucihre ush baharavar baêdhan nirãn nâirîkãn h'aruhumañdi pe kãmai aôrmizd âfrîn aj amå gaêthîãn ku hemê aj ãni tu h'aruhu h'âre aô daheshni aôrmizd awzûntêe u hunust bi rasât.

11 Setayash-i ruz-i Khwarshed (Antia 252)

stâyem azbâyem dâdhâri aôrmizd râyômiñdi h'aruhmañd u ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vahi awzûnî h'aruhu h'âre vispãni dâdhâri kish frâj berenît tu h'urshêt aô gaêthîãn rashentãm rubâ râhi ulvñd asp têgê hâ varjâvañdi shahryârãn hâu în raôshnâi gaêthîãn ka ãni tu h'aruh frâj vaxshît ku ul âyît baêt harvasp dãmi aôrmizdât pâku ýaôzhdâr aj ãni ahaôkîneshn ush daêvãn pe shaw awar bareñd u umaêtvâr biñt ãn aôrmizd dãm pe baôxtishne aj temtaomigãn u daêvãn drujãn jâdhûkãn u gurgãn u xrafstarãn aj duzu kiñg u râhdâr mardum awîrâ hâ awd h'aruh taêj rubeshn bi tâwâ aj bâlist awar bulñd aô în zimîn aôrmizdât pe tu asp ka în dãm u diheshni aôrmizd añdar gaêthî pe sarmâ apadhmãn bâr na vinâ siñd bariji urvarãn tu râ awîrtar pazumît ush maza u h'ârum h'ashtar baêt pe gâh aô zîvishn parzu diheshni dâreshn u hayâre gaêthîãn rasît rubâ kâru pur h'aruh u rôshnu berâzâ hâ avar în bîmi aôrmizdât aj aôrmizd h'âware ãni asur raôshene pe tu awzûnîtar u mâhmãnîtar paêdhâe stâyeshn u spâs aôi aôrmizd kish arzãnêyaênît hemâ gaêthîãn penî umît raoshene vaêneshn aj tu.

12 Setayash-i ruz-i Mah (Antia 253)

stâyem azbâyem dâdhâri aôrmizd mainôi awzûnî h'udhâi h'âwar nyahka kirdâru ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vah kash frâj behehnît tu mâhi hucihri bãmî aôi raôshnâi shaw frâ rubeshn hâi aj bun diheshne tâ aô frashkard kerdâre pe vaxsheshn u rapsesh añdar mâh druhnâ pãzdah raôzu shavãn vaxshâ u pãzdah rapsâ uka vaxshâ hemâdãmãn gîhãn aôrmizdât awzihâ ãni paêdhâyîtar zrihãn dryâwãn âwu ãniji raôdhãn u xãnîãn urvrij vus âyîna taru zarîntaru har dãmi vah nyahkê vîsh bît avañdij pi har kâru dâdhistãn hudiheshn tar ji awar pe awzâyeshn h'aruh petîr aj mainôãn kirapsâ h'aruh baxshâ awar dãmi aôrmizdât pe nî zemênê aôrmizdât im pe vaxsheshn sûdaômiñd frâxteshnî hâ uim pe rafseshn h'îw hañg u dât âyapt u taêj hâdhir hâ aôiu hayâre spnâh mainô h'aruh aj h'aruh câre u nyake u arzãnîe ut aôrmizd awar berenît baxtâre u baêshîdhâre ut aôish dât îstît maij aj awzûnî dîr zînî dîr pathå nyake aj aôrmizd bahravaru arzãnî dâr um awîbîm ku aj har anâgi pe ãni frârûn kãma hucâshm kun pe baôxtagi um aj harivât añdar gaêthî um aêdhâdîru drust tanu urvâhm huzaêsesh kun pe kãmai aôrmizd.

13 Setayash-i ruz-i Tishtar (Antia 254)

stâyem azbâyem dâdhâr aôrmizd râyômañd h'aruhumañd ameshâspeñdãn spâsdâr hem aj dâdhâri vahi awzûnî nyakê kirdâr kish frâj berehnît tu tishtar râdhi h'aruhumañdi sûdaômiñd vârãn kirdâr âwâdhe dâdhâri pi awâke satvîs u vinñd u hptôreñg harwisp seturi âw tôma u zemîn taôma urvar taômi ki rubâyînañd dãmi aôrmizd diheshn hiñhaôju nîrôu hemâvañdiu râyômiñdiu pîraôzgare sûdhômiñde ast ku ka pe tu awar aôim kubârît gâh mainô awå harvisp ãni h'êsh dãm ku tâ mabât ãni sûdaômiñdtãm vârãn awar în zimîni aôrmizdât pe tu vaxshishni awar aô ãni am raseñd awâ tu tishtar awar aôi ãni zerâiãn bâr agej tu padhwa hâ pur tegê u haôjmañd penîdhâre avâj dâreshni genâh mainô awâ harwisp ãni mâzeñgãn daêv uawârê drujãn jâdhûgãn pereãn ke pe awârãe ahyâre dãnmãn jâyãn rastâyãn zerahãn raôdhãn xãnî vinâseñd kôshiñd kunâ ãni zemîn dãm perâxtyât vârãn pi harvist keshvar ki haft vârâ u zemîn aôrmizdât awzâyâ zerehãn raôdhãn xãnîãn vaxshînâ urvasrãn tar uzaraên tar añbâre kunâ sarâyâu vah dãm pe kãma uhayâre dâdhâr aôrmedz ameshâspeñdãn h'ârãm urvâhmene! vahãn awâyat ka tu tishtar awzûnîhâ pe kãmai aôramizd gîthî âwi ull barâ aô bâlist pe mainôi astishne har awrãn ãnô ku kãma perâj vâraênâ saôdômeñde awar în dãm u diheshn bîm aôrmizdât ãniji jasrwi sûdômiñk âwdômiñd vârãni pur sûdh arjômiñd ki pe gaêthî ãn vârêt arj karadan dãnistar na shahit ji vinij u dâriji gyâh âwê u ãnij barômeñd derext awar bahri âw ki hemaêsha awar vedîreshnî kara vârêt ãni saôdhômiñdy vârãn aj tu tishtar râdhihâ awar vâreshne agishãn na zaraêne baêt u tâ u valguraêsha unaij bar u baôui h'ârãn sizâvâru h'ash mazda bi kash âfrît jarwi saôdhaômiñd vârãnî ãn aj tu tishtar hayâre râdhihâ awar frâj vârêt har ku kãma vârînâ avâj avâj pur vâreshne ãnô kãma tir ku pâdhashâh dâdhistãnîtar u dãm daôstar u mardum ashâi kãmatir u kerpa varzîdhârtar ushãn hucashme pâdhashâhãni mihast shâdhe u saôt h'aruhu h'âre rasêt spâsdâr hem aj tu aôrmizd nav nav kat h'ârehâ awâ gîthîãn arzãniyênît hem pe ãni tu tishtar râdhe awzûne nyahke.

14 Setayash-i ruz-i Goshorun (Antia 256)

pe nãmi h'âwar aôrmizd stâyem azbâyem dâdhâri aôrmizd h'âwari âmurzîdhâr nyake u baxtyâre dãm srâynîdâr spâsdâr hem aj dâdhri bun ýashta pur h'aruhu pur paêrôzgare pur h'âre h'âwaru karp gar tu hâ aormizd mainôi awzûnî dâdhâr ãni vah dãm diheshn aôi gaêthî u mainô dãm srâynîdhâr spâsdâr hem aj tu kâdhâri vah u h'âwaru spenâh mainô kat frâj berenît gaôshôreñg u mainôi drvâsp awzâri aôrmizdât h'aruhi hufrâxt hayârômeñd aô harvisp ãni tui aôrmizd dãmãn ãni allvañd asp gâwi aêvdât gaôspeñd pur sarda aôi ãni ashaô mardum srâyeshn u hayâre ki ush gâwi varzâ aô âwâdhãnîdhâre gîãn asp taêj allvañd aô zenishni anîrãn u vanâhkârãn peñj âyîna gaôspeñd kish padhish devîst u haptât u du sarda ki ajish shãn vus gaôna patîxe u nyake u zîvishne aôi dãmãni aôrmizd raseshne aj h'arue u awezûnêe sêt aj aôrmizd padhish ast añdar gaêthî dâreshn parvareshni markumãn sôdhômiñd âwâdhâni gîhãn asti pe râhi tu awîrtar jaên aôrmizd kãma ãnish pe awzâynîdhâre upur bahre dãmãn h'îsh râ aj tu vus sarda awzâru nyake frâj nerehnît ãn geñj hamaêsha pe awzen saôdhômañd spurbahr spur h'âre bât ãni aj tu gaôshôreñg hayâre ajish tumãm nîrô u zaôr bâtaôi imå ki aormizdât haêm.

15 Setayash-i ruz-i Day-pa-Mihr (Antia 257)

stâyem azbâyem aô tu dâdhâr u vahu awzûnî ki akhnîn tâ jâvaêdhãn zimãnihâ ki bun ýasht har nyake hvhvma hâ h'aruhu h'âre u raôshene bun aj tu vînâreshn pe tu h'sh aknâra zemãn hâ dâdhâr u dâshtâr u pãna anîdhâr h'îsh dãmãn ýaôzhkâsrnîdhâr aj har ahôk patâra humede pe h'îsh h'âwari awaxshâyenaomiñde harvisp ull vaênâ ki ashô ukaij drvañd kasij aj h'îsh dãmãn añdar dãm vañdai druj na hullå ushãn hemây pâm u ýaôzhdâthr kunâ ushãn jâvîdhãn pur urvâxmen ushãn vah dâdhistãn ushãn kuneshn pe sizâihâ aj h'îsh geñj hemaêsha sût pâdhâshen ãni vahi âwât hâaôish dihâ pe har gâh stâyem tu ja pi kãmi parmãn tu vaenârt îstît âsmãn zimaên uhar dãm diheshni gaêtî u mainô baôxtârmãn bâsh tu h'âwar h'udâe aj dastu kôsheshn vatrãn mustagar ji mãn nîst hayâre upãna u awistãm bi aôi tu aôrmizdi vîspãn peryât bâshpe jâra h'âstâre acâregãn awîzârnîdâri gereptârigãn u baôjînîdhâr har kas aj bîm u âstãni gerãn aj sâstârãn u kiãgãn u karpãn ki pa dãmi vah vanâstâre dubâreshni awaxshâ h'âwar awaxshâ dânâya u awaxshâ kerpagar avaxshhâ vasp awzûnî u nyake mainô avar imå avaxshhâyshnômeñd aô meneshni pâtashtâhãn deh ki mãn awar sâlâr u pâdhashâh hañd nyake kãma hujashmibaêdhana añdarz aô meneshn hemâ sâlârãn u pâdhishâhãn ki añdar gaêthî awar dãmi tu pâdhishâh rubây parmãn heñ ki tâ awzûnî tar baêt ãni tu dãm u diheshn hemây awar speñtat bîm pur bar mãnañd ji ka mardumãn âsãni u h'âre baêt hemâij dãm u diheshni tu aô hvarzeshni mardumãn pardâjeshn padhwahi u shãn pe har frârûne humãn har hîr avistãm aô tu dâdhâri vahi visp tubãn.

16 Setayash-i ruz-i Mihr (Antia 258)

stâyem azbâyem dâdhâri aôrmizd râyaômeñd h'arumeñd ameshâspeñdãn spâs dâr hem aj aôrmizd mainôi awzûnê h'udâi h'âwar karpagar dâdhâri vsp dãm u diheshni mainôi ugaêthî h'aruhi dâdhâr kash frâj berehnît tu kerpagar mihri frâx gaôyaôt ka râst dâvar u haôshmiñd hâ ku pe mainô u gîthîãn dâvairu myãnjêe râst kunâ perâx gaôyaôt ku dashtu har jây awîbîm dârâ ýaôzhdâthranîdhâre mardum.

aj dushmat u dush haxt u duzhvaresht ki pe tu na drujêt agesh taêj aspe dihâ ush nemâi ãni awîja râh bi aôi vahisht u graôthmãn aôrmizd pe âtishi aôrmizd hayâre dihiñk bi rvãni fravahrãn âsnîda parzeñd pi tu mihru hayâre añdar gaêthî u mainô aô paruxtar ki pa haêc âyîna kas mihr na drujît na awâ h'îsh daênãn u naij avâ drvañdañdãn naij avâ ãn kas kish aj mihru drôxt zyãn kim ji ...

17 Setayash-i ruz-i Srosh (Antia 260)

18 Setayash-i ruz-i Rashn (Antia 261)

19 Setayash-i ruz-i Frawardin (Antia 261)

20 Setayash-i ruz-i Warharan (Antia 263)

21 Setayash-i ruz-i Ram (Antia 264)

22 Setayash-i ruz-i Wad (Antia 265)

23 Setayash-i ruz-i Day-pa-Den (Antia 266)

24 Setayash-i ruz-i Den (Antia 267)

25 Setayash-i ruz-i Ard (Antia 268)

26 Setayash-i ruz-i Ashtad (Antia 269)

27 Setayash-i ruz-i Asman (Antia 270)

28 Setayash-i ruz-i Zam (Antia 270)

29 Setayash-i ruz-i Mahraspand (Antia 271)

30 Setayash-i ruz-i Anagran (Antia 272)