PAZAND TEXTS: Misc texts

1 Dibacheh-i Afrinagan (Antia 152)

1 ba nãm i ýazad i baxshâyañdêh i baxshâyashgar i meherbãn. ýathâ ahû vairyô ...(--). (See table 1)

ashem vohû ...(3).

2 fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô. (gâh,) hâvanêe (or, rapithwîn, or uzîrin, or aiwisrûthrîm, or ushahînâi) ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica (or, etc.) ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,

ýasnûman dâmãn fravash ýasht hôrmezda ameshâspeñdãn bê rasât.

gurz hvarahe awazâyât. în xshnûmaine (See table 2) bê rasât.

3 nîrañg pîrôz bât h'arahe bihidîn mâzdayasnî ravã bât añdar hafta keshwar nãmcistî âdar añdar kâm bât hast shahirastãn, añdar [frãn] shahirastãn purî pirôzî shâdî râmashnî ruãn xarahe xajista awazûn bât xarahe xujistah bât

4 în xshnûmaine (See table 2) bê rasât. kê râ gâh rôz shahiryârî h'êsh ýezishni kardahôm drûn ýazata hôm myazda hamê râinem ýô karadhyâ pa gañj dâdhâr hôrmezd i rayômañd i hvarahemañd ameshâspeñdãn bê rasât.

5 avaza zôr nîrô tagî aimâvañdhî pîrôzgarî în xshnûmaine (See table 2) bê rasât.

6 ezh êmâ padîraftâr bât êmârâ pânâî keredâr nêkî añdâxtâr anâî patîâr dûr awâj dâshtâr ayâfti xâh bât kirâdigar myazda hazâr marda myazda shâem sâxtem êmârâ kam rañj tar âsãn tar aênî kart ýakê az mâ hazâr padîraftâr bât nãm cistî

7 anaoshh ruãn ruãnî [frãn frãn] êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî zarathushtra speñtanãn ashô fravash êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî asat vâstra zarathushtra êdhar ýat bât anaoshh ruãn ruãnî gushtasp shâh luhurasp shâh êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî jâmâsp habûb êdhar ýat bât anaoshh ruãn ruãnî ardâivîrâf ardâ fravash êdhar ýat bât anaoshh ruãn ruãnî âdarbât mihirspeñt êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî môbit shâpûr môbit shihrýâr êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî môbit nairyôsañg daval êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî môbit hôrmazdyâr êrvat râmyâr êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî hamâ fravash ashavãn êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî bâ frazañdãn xêshãn êdhar ýât bât anaoshh ruãn ruãnî hamâ fravash ashavãn êdhar ýât bât

8 framâishne frãn bê rasât

hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât cihârem dahem syam rôz sâl rôz ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât!

hastãn bû dhãn bahudhãn zâdãn azâdãn âdahî uzdahî dahma nar nârîk awar nai purnâi har kê awar în zamîn pairi bihdînî gudârãn shut hast hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

9 kê în mãn vîsh ziñt dih rôstãn gudashta hañt hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

10 ashvãn fravash cêrãn fravash awar gwêzãn fravash pîrôzgarãn fravash paoiryôtkaêshãn fravash nabânazdishtãn fravash fravashayô hamâ ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

11 ruãn padarãn mâdarãn jadhgãn nyâgãn frazañdãn paêvañdãn parastârãn nabânazdishtãn hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

12 hamâ athuranãn hamã rathaeshrârãn hamã vâstryoshãn hamã hutaxshãn hamã fravash ashavãn hamâ ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

13 hamã fravash ashvãn haft kêshwar zamîn arazahe shavahe fradhadafsh vîdhadafsh vôuru bareshta vôuru zareshta xunares bâmî kañgdiz ashvãn varjam kardãn gñja mãthrã hamã fravash ashvãn hamâ ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

14 gurz hvarahe awazâyât! în xshnûmaine (See table 2) bê rasât.

nãm cistî anaoshh ruãn ruãnî (flãn flãn) êdhar ýât bât, anaosh ruãn ruãnî hamã fravash ashvãn êdhar ýât bât, frmâishne frãn bê rasât,

15 ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî bê rasât, kêrâ gâh rôz shahiryârî h'êsh pîrôz bât.

2 Dhup nirang (nirang-i ravan-i gudastagan) (Antia 155)

nîrañg rvãn gudasht gãn mê navîsem

ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ashem vohû ... (ýak).

nîrañg pîrôz bât h'urahe bahidîn mâzdayasnãn ravâbât añdar hafta keshvar nãm cistî âdhar añdar kãm bât hast shaherastãn

añdar flãn shaherastãn purî pêrôzî shâdî râmishnî ruãn h'urahe h'ajasta awazûn bât awazûn tar bât h'urahe h'ujasta bât

în xshnûmaine hôrmezda h'udhâi vîspa sâ ardâ fravash bê rasat.

kêrâ gâh rôz shaheryârî h'êsh ýazishni kard hôm darûn ýashta hôm myazda hamê râinem ýô kardahyâ pa gañj dâdhâr hôrmezda raemañt h'urahemañt ameshâspeñdãn bê rasât

ô az zôr nîrô tagî êmâvañdî pîrôz garî în xshnûmaine hôrmezda hvudhâi vîspa sâ ardâ fravash bê rasât.

6 ezh êmâ padhîraftâr bât êmârâ pânâî kardâr nêkî añdâxtâr anâipaityâr dûr awâj dâshtâr ayâfta h'uâh bât kirâdêgar myazda hazâr mart myazda shâim sâxtem êmârâ kam rañj tar âsãn tar aenî kart yak ezhemâ hazâr padhîraftâr bât nãm cistî.

7 anôsh ruãn ruãnî zarathushtra aspeñtamãn ashô fravash êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî asadhawâstar {isat vâstrahe} zarthushtra êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî gushtâspa shâh luhurâsp shâh êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî jâmâsp hakîm êdhar ýat bât anôsh ruãn ruãnî ardâivîrâf ardâ fravash êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî âdharbât mahiraspeñt êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî môvêt shâpûr môvêt shahir ýâr êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî môvêt niryôsañg dahval êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî môvêt harmazyâr êrvit râmyâr êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî bihdîn bahman bihdîn mãnêk êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî hamã fravash ashôãn êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî flãn flãn êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî pudarshni mâdharshni êdhar ýât bât anôsh ruãn ruãnî hamã fravash ashvãn êdhar ýât bât

8 framâishne flãn mâzdayasnî bê rasât hamã fravash ashvãn ýô kardah ýât cihârem dahm sîam rôz sâl rôz ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât!

hastãn bûdãn bahudãn zâdhãn azâdhãn âdahî uzdahî dahma nar nârîk avarnâi pur nâi har ki awar în zamîn pairî bihdînî gudhârãn shut hast hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

9 ki în mãn vîsh zañt dih rôstãn gudashta heñd hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

10 ashvãn fravash cêrãn fravash awar gwêzãn fravash pîrôz garãn fravash paoiryô tkaêshãn fravash nabânazdishtãn fravash fravashyô hamâyô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

11 ruãn pidarãn mâdarãn jadhagãn niâgãn frazañdãn paêvañdãn parastârãn nabânazdishtãn hamâ fravash ashvãn ýô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

12 hamã athurnãn hamã arathaeshtârãn hamã vâstryôshãn hamã hutaxshãn hamã fravash ashavãn hamâyô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

13 hamã fravash ashvãn haft kêshwar zamîn arazahe shavahe fradadhafsha vîdadhafsha vôuru bareshta vôuru zaresta h'uniras bâmî kañgdizh ashvãn varjem kardãn gañj mãthrã hamã fravash ashvãn hamâyô kardah ýât ezh gayô mart añdhâ saosyôsh êdhar ýât bât.

14 gurz hvarahe awazâyât! în xshnûmaine hôrmezda h'udhâi vîspa sâ ardâ fravash bê rasât.

nãm cistî anôsh ruãn ruãnî (flãn flãn) êdhar ýât bât, anôsh ruãn ruãnî hamã fravash ashvãn êdhar ýât bât, framâishni flãn mâzdayasnî bê rasât,

15 ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî bê rasât, kêrâ gâh rôz shahiryârî h'êsh pîrôz bât.

16 hizvâ ruãnî hu zôr dâî hu pâdashâhî. dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî dât, haft keshwar zamî êduñ bât.

17 âjashne hûzashni bât framâishni padhîrashni bât jâdhvî baz garî darvañdî dêvashnî dahrî awâtshãn bât êdhûn bât êshã kêshã dush myazdã h'ar h'ôrh añt uim vahidîn mâzdayasnãn ruã dâdhâr hañt uim bihidîn mâzdayasnãn baiâiñt agar nêâiñt guzarga mihir frâgayô dâvar râst zût tar pêshtar bê rasât. ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ashem vohû ...!!

3 Ohrmazd-i khudai avzuni (Antia 163)

hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.

4 Nam-i hamkare (Antia 204)

hôrmezda daepâdhar daepa-mihir daepadîn. bahman mihr gôsh râm. ardaybihisht âdhar srosh bihrãm. shahrewar xur mihir âsmãn anêrã. speñdârmat âbãn dîn art mihraspeñt. xurdât tîr ardâfravash gawât. ameredât rashne âstât zamyât.

5 Nam-i bisto yak nask (Antia 204)

Names of the twenty-one Nasks (Books of the Ancient Avesta)
ýathâ
stûdhagar (Sudgar)
ahû
varesht mãthra (Warsht-mansr)
vairyô
bakha (Bag)
athâ
dâmadhât (Damdad)
ratush
nâdhôr (Nadar)
ashât
pâzun (Pazag)
cît
ratushâit (Ratushtaiti)
hacâ
baresh (Barish)
vanghêush
kush asrûb (Kishkisrub)
dazdâ
gushtâspât (Wishtasp-sast)
mananghô
dhât (Washtag)
shyaothananãm
cît aresht (Chihrdad)
anghêush
speñt (Spand)
mazdâi
byânyast (Bagan-yasn)
xshathremcâ
nyâdhãm (Nigadum)
ahurâi
dvâsrûjit (Duwasrud)
â
husârãm (Husparum)
ýim
skâdhãm (Sagadum)
drikhubyô
jut dêw dât (Jud-dew-dad)
dadhât
hâdhôxt duâzdah hamîst (Hadokht)
vâstârem
ýastî (Stud-yasn)

6 Pas-i Afrinagan-i Ardafrawash dar waz mikhanand (Antia 205) (after the Afrinagan of Ardafrawash say this silently)

ashvãn fravash cêrãn fravash awar gwêhzãn fravash pêrôzgarãn fravash paoiryô tkaêshãn fravash nabânazdishtãn fravash fravashyô.

în âfrîñgãn în xshnûmaine ardâ fravash bê rasât. bê paidhyrât hizvâ rvãnî hu zôr dâî hupâdashâhî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgahî rawâî vâfrîñgânî dât, haft keshwar zamî êduñ bât. ýathâ ahû vairyô .... ýathâ ahû vairyô ...(2).

ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi. kerba mazhd .... ashem vohû.

7 Pas-i Afrinagan-i Dahman dar waz mikhanand (Antia 205) (after the Afrinagan of Dahman say this silently)

pashôtan gushtâspât vohû gûdan xuâham bê rasât. ba padîrât darftât mahmât aganî ashô bêt dêr zî kãim bê rasât.

în âfrîñgãn în xshnûmaine ardâ fravash bê rasât. bê paidhyrât hizvâ rvãnî hu zôr dâî hupâdashâhî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgahî rawâî vâfrîñgânî dât, haft keshwar zamî êduñ bât.

8 Pas-i Afrinagan-i Gahambar dar waz mikhanand (Antia 205) (after the Afrinagan of the Gahambars say this silently)

pashôtan gushtâspât hizvâ mihmâ bât. ashô bêt dêr zî kãim bê rasât.

în âfrîñgãn în xshnûmaine mainyô rathwô bê rasât.

(bulañt gehe gañbâr)(the long Gah for Gahambars) (Pers: har gahambar ke bashad nam u bexand: For whichever Gahambar it is he should read the name.)

ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî bê rasât. bê paidhyrât hizvâ rvãnî hu zôr dâî hupâdashâhî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgahî rawâî vâfrîñgânî dât, haft keshwar zamî êduñ bât.

9 Nimaz-i Dadar Ohrmazd (Antia 206) (Praise to the Creator Ohrmazd)

namâzh ôi ahurmazda rayômañt hvarahemañd harvispa âgâh dânâ va tavãkerdâr avaxshâishnigar harvispa nêk dâdhâr harvispa nêk dâshtâr harvispa anâke awâj dâshtâr varzâvañt sahê fîrôzgar pâdashâh varzâvañt âfrîñgãn awîzhe. sepâsdâram añdar tôi dâdhâr ahurmazd sepâdâram ba manishni sepâsdâram ba gawishni sepâsdâram ba kunishni.

dâdhâr sepâs tô ki nêk zamãn âmat sepâsdâram ki anâkê zamãn na rasêt spâsdâram ki añdar âsmãn zivâ. zamîn pa pahênâ va rôd pa darãnâ. va h'urashît pa bâlâ. âvãn tazashni urvarãn vaxshashni h'urashît tâvashni mâh rôshan sêtâri pa âsmãn az bûn dahishni tâ ahurmazd az îm rôz tâ rastâxêz tane pasîn. añdar tôi dâdhâr ahurmazd. sepâdâram ba manishni sepâsdâram ba gawishni sepâsdâram ba kunishni.

dâdhâr spâs tô kêt hîr va hudîn dart hôm ot hush va vîr va ârâm rôshanâi cashm va dast va pâi h'urashni h'ush va jâmai nêk nîn hamâ nêki pa kâmi dât hôm. dâdhâr spâs tô manishni va gawishni va kunishni. har rôz hazâr bâr hazârã hazâr bâr añdar tôi dâdhâr ahurmazd sepâdâram ba manishni sepâsdâram ba gawishni sepâsdâram ba kunishni.

dâdhâr spâs tô kit az cihêr mardumãn âfrît ot ashnavâ va gôyâ va bînâ dât hôm ot âzât bahinît hôm ot na bañdê ot mart dât [...a] zan ot vâz h'urâfrît na darâyãn niâishni hôm ôi dâdhâr.

ki ãni tô dihishni vînam cûn âsmãn bulañt cûn h'urashît cûn mâh gôspeñt tôxmi cûn âtashi surx sûzâk barhumant cûn h'urahe pâdashâh gañj h'âstê âbâdmañt cûn zamîn barômañt cûn âb rôshnûmañt cûn urvar va daraxat va vâstaraj arshnûmañt cûn zan tarsgâhî hutihiri h'urahumañt cûn pas añjumanî hurôst shîvâhizvãn pasañdashni nyâishni humañt cûn dôstãn va hamsâigãn va birâdarãn nabânazdishtanãn urvâxsh ômañt cûn râmashni h'ârãm manishni h'êsh âwâyast farârûn harvispac ãni tô âvâdmañt va sûd u h'ûrahi h'âreh nikê am añdar în gihãn ashâi ômañt u êsh hâdare padash mâhmãntar hast ôshã bihisht bihire bât anoshahi shã ba ôi ravãn rasât bâ ôi bihisht rôshan ba âsânîd. pidarãn va mâdarãn va birâdarãn va h'âharãn va h'udãn h'îshãn hamdînãni man ki bêt añd ãki buzurg añd hamâ shãn bihisht bihire bât ôshãn gêtî bihire bât ôshãn kâr va kerfe gêtî bihire bât hamâ az manishni va gawishni va kunishni pa ãni râst farâûn pa râhi vihãn pasañdi ýazdãn bât. ashem vohû....

10 Baname yazad (Antia 207)

ba nãmi ahurmazd vihi awazûnî spâsdâram az dâdhâri âsmãn u zamîn spâs dâram az dâdhâri âmôrzîdâr spâsdâram az dâdhâri kerfe dôst spâsdâram az dâdhâri nêki kerdâr spâsdâram az dâdhâri awaxshâishnigar spâsdâram az dâdhâri kerfegar spâsdâram az dâdhâri tavã kerdâr awigûmânam pa ýakê va hastî budan dâdhâr ahurmazd va ameshâspeñdãn va bihisht va duzhax va ristâxêz tani pasîn az tizâi âw vaxshâishni urvar awigûmânam pa awizi dastûrîi zarathusht speñtamãn gereftam harvispa humata u hûxta u hvarshta hishtam ba harvisp dushmata va duzhûxta va duzhvarshta spâsdâram az dâdhâri vihi awazûnî ki îr ham na anîr vihidîn ham na akdîn mard ham na zan ýashtgar ham na darâiãn vañt.

pa nãmi nîrûi ahurmazd dât dârîm dîn manam pa manishni har rôz în mêhmanît añkishît ki îm rôz cañt kerfe kardam cañt kerfe tavânam kart cañt vanâh kardam cûn az vanâh tavânam pahirixti ciki kerfe kanam ba gêtî hamâ rañj bêt pa farzãm ôi nêk pish âyat ki bazi kunam ki pa gêtî hamâ rañj bêt pa minô pâdfrâhi girãn âwâyat kashîdan nam râinam mamanît ku ki gûyat ki na dânishtam înam manît ku ki gôyat ki na dânishtam înam mamanît ku ki gôyat ki na dânishtam ãkirâ ôshtî ci dânâi ãnac gañd ki tãn gôrasnagi bêt nãn ki têshnagî bêt âw pas awâraj h'urashnihâ h'ush dânêt h'urdan u înac dânishtan âwâyat ki pidarãnac murdi añd cashaj avâdih'âste awâ burdan na tavãn.

în cûnîn ki na pursît az dîni dastûrãn ki bahisht pa ci shahît dîdan ravãn pa ci shahît buxtan pa kudãm râh âwâyat shudan pa manishni ci âwâyat manîdan pa gawishni ci âwâyat guftan pa kunishni ci âwâyat kardhen ci vos az gawishni pa nafehâ bêt dustãn mihi bêt pa añbâri h'âsti mihi va tan durusti shât u h'uram ci ahu dârashni ravãn pa kerdâri pa gêtî kunañt.

pidâ bêt ki tan az în kâlbût jut bishavît.

mardum vos h'âsti pa gêtî na mânañt.

agarac añdujashni bad añduxt êstêt ôi farâxt ravãn na rasêt.

mardumãn pa kerfe kardan tuxshâ bêt ci tã na framût îzat vanâh kardhan.

kâr pa bîmi hôrmazda kunît har ki kunît kâri nêk va râhi râst pa kardan dârît ki tãn bujashni ravãn bât pa har ci rasêt h'ush manishni spasdâr bêt.

ãci pa h'êsh tan na shahît bêt pa hic kas ma kunît umêt dârît az dâdhâri awaxshâishnigar vastâxan bêt ã ki shumâ râ âfrît ôs âsmãn u zamîn dât ôsh âsmãn bisatûn avar dâsht ôsh zamîn vashât âwi sîhâ avar zamîn biburt âwi rôshan h'ush az zamîn avar âvôrt va h'urashît u mâh pa tâvashni rôshanâî ôi mâ dât pas mâ râ pañdhâi nêk dât pas mâ az kih tâ ôi mihê har rôz sat hazâr bâr.

în be âwâyat añdishîdhan ki cûn pa nikî tavãngar ham az dâdhâri awaxshâishni gar âmôrzî dâr ki mâ râ pa vôs cash arzãnî kart pa cashmi vînâ pa gûshi shanvâ pa hizvãn gûyâ pa dast garâi pa pâi rubâi ham añdãm dôrist ôi mâ dât amãn avîzhih âfrît.

pa mardumãn pa spâs dâri kardhen na tuxshîdhâr añt ãni darvîsh ôi ãn tavãgar vôsh h'uâsti nigarat va nâ spâs kunañt.

pa ãn âhûk ravãni xêshrâ duzhaxî kunañt pas shûmâ pa kerfe kardan tuxshâ bêt êdhûn kunañt ki rastâxîz bêt avar shûmâ âmôrzashni bêt mihi. shûmâ hamvâri ôi h'urashni h'êsh nagîrît pa ôi kerdâri nêk kushît. framãn bardâr bêt añdar pêt va mât ci ki pêt va mât na h'ushnût bêt hargîj bihisht na vînet. pa jâi kerfe bajeh vînet pa vôsh h'uâsti kushîsh ma kunît. mihãn râ pa âzarm va nêki dârît kihãn râ pa hic âîni ma âzârît. az h'ushâvañti darvish nañg ma dârît. dât va na dâti hôrmazd dânâ pa kâr dârît.

har ci kâr padash kunêt ravãn buxtârys [?] h'êsh râ kunît va har ki pa râh shavît tôshi âwâyat barît h'âreh h'êsh râ bebarît hamâ az pa gêtî tôshai mînô âwâyat barêt âwâyat ârâstan ki pa ravãn dushvâr na bêt.

purasît ashô zartusht az hôrmazd [?] dâdhâri vihi awazûnî parvartâr dâshtâr hamâ kish ki kuhi ki nazûm bêt kudãm avâdih ki na añdâzît kadarzî ki na zâit va na mîret ki hôrmazd pâsux dât ki kuhi ki nazûm bêt garôsmãn âvâdeh ki na añdâzît bihisht.

ci ki na zâyêt na mîrêt man ki hôrmazdam. purasît ashô zaratusht az hôrmazd ki dâdhâri vihi awazûnî parvartâr dâshtâr hamâ kish mardum añdar gêtî kerdâr ci âînai âwâyat kadhan man râ âgâh kun ki ravãn râ pa shahit buxtan.

hôrmazd pâsux dât ki speñtamãn zartusht har ci pa kerdâr gêtî kunêt pa minô ôi padîri âyat pa dîni avanâst awîze mâzdîasnãn pidhâ êdhûn bê kardam ki hic nist ki pa avastâ añdar nist tô râ âgâh kunam rôshnî vînam va dânam ki naxust vañdât rôshani bihisht în ki pa hastîi man hôrmazd va ameshâspeñtãn va bihisht va duzhux va ristâxiz tani pasîn va shumâr pa cînôvat pûl nistîi âhâreman dêwãn va darvañt zate h'ureh duzhaxî awigûmãn bêt va dîgar râde aduzhashni râsti sêdîgar spâsdâri cihârum bund manishni pañjum ã ci ba xêsh tan na shahit bêt pa hic kas ma kunît. ashem vohû....

11 Sepase a kenare (Antia 211)

spâsi ôi kesh sepâsi akanârih avâdi kerdâri âsmãn fradum az framãni mihist az minôyãn frazãnagî harvisp gãn dâshtât dâmãn âfrîdâr astômañdãn ýak pa ýak hastagãn câri h'uâstâri acâragãn awazûnîdâr gereftârigãn bujâînidâr har kas az bîmi âstâni gêrãn âyafta âstârih ham ki mãn buzîn barâzîn barzîn.

bûmîn bihirîn añdar har dô axãn.

awîzi tan durusti rôbashni ôi gãn dirzîvashni ôi hîr âvati ôi nãm husrubî ôi ravãn ashôî vihi. amãn hucashm añjumanî bikun. amãn pa har dêl âwâishni bikûn. amãn pa hîr tavãgirî bikun. amãn nigihdâr gushdâr va pâdâr va pãni va pâsbãn bâsh az har aîva va kat paityâri az kikãn va karafãn va arshkînãn va kînivarãn vad h'uâhãn naodarâyãn avârûn kunishnãn bajih añdishãn aurvañt h'uâishnãn ôshmârastãn bidâtgarãn mustigarãn ki tani mã âzârañt ravãni mã marôcînañt hic vazañt va zyãn anâkê mã ma tavã bât guftan va kardhan va manîdan ã kas vazañt zyãn anâkê ôi mã ma tavãn bât guftan va kardhan va manîdhan ôsh kâmêt budhan.

vatarãn pa tani h'êsh hamî dârañt tâ pa hañgãmi mihir îzat frâjgayôit rasîdhan bât êdhûn bât êdhûn taraj bât. ashem vohû ....

12 Banam-i khawar (Antia 212)

nãmi h'âwar dâdhâri awaxshîdhâr fîrôz bât dâdhâr hôrmazd rayomañt h'urahumañt harvispa âgâh dânâ va tavânâ tavã kerdâr awaxshâishnigar harvispa nikê dâdhâr harvispa nikê dâshtâr kish amã pa mihi sûdi dât âfrît barhînît ham osh dât harvisp dãmi vihi.

satar va mâh va h'urashît va âsmãn bulañt sût anagra rôshan gâh h'utdât. harvisp sapenâ minô dâmãn ashôãn. ashâi ratãn dîni vihi mâzdayasnãn. fîrôz bât hamâ ameshâspeñtãn hamâ ýazdãn minôãn va gêtîãn hamâ fravarãn ashôãn. mihir va sarôsh va rashni. va h'urahe avîzi vihi dîni mâzdayasnãn. kish dât pa avâz dâshtan vanîdani âhâreman darvañt avâ hamâ dêwãn va darujãn jâduãn paryãn va sâstârãn kikãn karapãn vanâh kârãn az vihi dãm dihishni ýazdãn anôshê ravãn bât ýasht frôhar zâtãn faruxtûm mardãn pashumtûm ashôtûm frôhar zartusht speñtamãn rat harvisp dîniãn dîn burdârãn añt haft kêshwar zamîn bêrasañt ravãni mâ ravãni hamâ frôharãn ashôãn az gayô mart tâ pa sôshyôsh pur h'urahi hastãn u butãn cîr pîrôzgar bât varzâvañt dahyôvat dîni vihi mâzdayasnãn afruxtih barâjhâ dir pâyañdih bât.

taxta gâhi h'udhâ stâim osh varz h'ureh zâvidãn patâishni virâishni bât hami gâh framãni ratãni dîn burtârãn mobadãn rubâ âfrîgãn bât varz h'urahi vish vihi awazûntar bât hamâ îrãn va vihãn vihi dînãn basti kustiãn añdar haft kêshwar zamîn pa dîn rubâinîtârãn astvãn kerfe varzîtâr az vanâh parhixtâri bañt ôshãn bât pa gêtî pa kâmi tan minô pa kâmi ravãn anîrãni dush pâdashâhãn hamvâri shikasti hvasti vanîdi bât añdar shâhanshâh mardum fshûm va îr v hu vînashni framãn burtârãn shâv bâz âvurtâr bañt pa kâmi framãni h'âvari dâdhâr rubâ âfrigãn bât dîn burtârãn shãn az dîni nêki rasât. ashem vohû ....

13 Kerba Mazhd (Geldner)

kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû ...!!

13a Kerba Mazhd (Antia 213)

kerfe môzda gunâh-guzârashn râ kunam ashahî ravãn dushârm râ ham- kerfe hamâ vêhãn i hafta-kêshvar zamîn zamîn-pahânâ rôt- drânâ h'urshêt-bâlâ bundîhâ bêrasât ashô bêt dêr-zî.

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vôhû ....

14 Dar hoshbam dar waz khanad (Geldner)

shkasta ganâmainyô âharman br lêânat sat hazâr bâr.

14a Dar hoshbam dar waz khanad (Antia 214)

shîkaste ganâh-mainyô bar âhreman leãnat sad hazâr bâr.


Go to [Avesta -- Zoroastrian Archives | Pazand Texts: Contents | Misc.]